DEN PSYKOSOMATISKE TRAUMEMODEL (tidligere kaldet METAsundhed):
DIN KROP ER INTELLIGENT–FORSTÅ DE BIOLOGISKE PROCESSER OG BAGGRUNDEN FOR DIT SYMPTOM –
OPTIMER DIN KROPS SELVHEALENDE EVNE

 • Bevæg dig mod forståelse og samarbejde med din krop……
  Den psykosomatiske traumemodel er en holistisk model, der kan hjælpe os med at klarlægge
  sammenhængen mellem krop, sind og ånd.
  Vores krop er hele tiden på arbejde og gennemløber processen vist i grafen længere nede i arbejdet med at håndtere det, du oplever, føler og tænker for at sikre den selv eller flokkens overlevelse.
  Oftest er vi ikke bevidste om det, men har vi et følelsesmæssigt konflikttema, der står på i længere tid, gentager sig selv ofte og/eller opleves intensivt, kan der opstå fastlåste følelser, og det kan sætte sig i kroppen fysisk eller psykisk.

  I denne model er der en klar sammenhæng mellem bestemte symptomer/sygdomme og det
  følelsesmæssige konflikttema. Når vi behandler (følelsesforløser) det følelsesmæssige uforløste tema,
  understøtter/optimerer vi kroppens selvhelbredende evne.
  Det er ikke den enkelte hændelse i sig selv, der afgør hvordan din krop reagerer på det, men din subjektive opfattelse af oplevelsen.
  Nedenstående modellen vist grafisk, her ses faserne, som det i den psykosomatiske traumemodel antages alle symptomer, ubehag og sygdomme gennemløber.
  Ved en analyse undersøges om dit symptom er i stress (t.o.m punkt 4) eller regenerationsfasen (punkt 4 –9) og øjeblikket for stress- og evt. regenerationstrigger.

MODEL:

 1. Normaltilstand (aktivitet om dagen og søvn om natten)
 2. Konflikt chok – trigger eller UDIN.
  Du oplever en hændelse, som er Uventet, Dramatisk, du føler dig Isoleret og handlingslammet
  (freeze), har ingen (Nul) strategi for hvad du kan gøre, du kan hverken kæmpe eller flygte.

Eller du ”trigges” i et tidligere konflikt chok

 1. Konflikt aktiv fase (kold fase)
  Symptomerne kan f.eks. være:
 • Kolde hænder/fødder
 • Tankemylder
 • Søvnproblemer
 • Hård mave
 • Trækker sig ind i sig selv
 1. Konfliktløsning – løsningstrigger
  Konflikten kan løses på flere plan: Praktisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt f.eks.:
 • Du får job efter en periode som ledig
 • Efter et opløst parforhold får du en ny kæreste
 • Du får bearbejdet et traume med psykoterapi
 1. Regenerations (reparation) – varm fase
  Symptomer kan f.eks.være:
 • Tanketom
 • Træthed
 • Temperaturøgning, evt. bl.a. feber, infektioner og betændelsestilstande
 1. Regeneration – helingstop
  Symptomer kan f.eks. være:
 • Opgivenhed f.eks. ”det bliver aldrig bedre”
 • Symptomer kan blive forværret
 • Krampe
 1. Regeneration – varm-/udskillelsesfase
  Overflødig væske udskilles fra din krop – du tisser mere og går oftere på toilettet.
 2. Normalisering – autoregulering
 3. Ny tilstand – ny bevidsthed/sundhed
 • Nye indsigter ?
 • Hvad har du lært ?
 • Hvordan vil du takle en lignende hændelse en evt. næste gang ?

EKSEMPEL:
Her et for mig aktuelt eksempel på hvordan kroppen håndterer en konflikt, og hvordan det gør en forskel i healingen at forstå dens logik.
Mens jeg skriver dette har jeg ondt i halsen – i mandlerne i begge sider. Ubehaget er på 10, som max.
Jeg har banket 4-5 runder traumesekvens (tankefeltterapi), uden at smerten har ændret sig.
Derfor vælger jeg at gå ind i hvad det handler om for min krop.
Mandlerne i venstre side handler om at være ude af stand til at befri sig fra noget/nogen – ude af stand til
at spytte noget/nogen ud.
Bio-logikken er at øge celletilvæksten, så der nemmere kan sluges eller spyttes ud.

Mit symptom er helt klart i stress, da der dannes en del mundvand. Ydermere er jeg i dette tilfælde ikke i
tvivl om, hvad min krop prøver at hjælpe mig med, når jeg ydermere sammenholder det med hvornår
symptomet opstod.
I går var jeg til bøjletandlæge og fik strammet bøjlen gevaldigt op, det værker i alle tænder og noget tråd er ikke klippet ordentligt af og stikker i min tunge.
Uanset jeg med min ”tænkehjerne” er fuldt ud klar over, jeg ikke kan få bøjlen, eller det stikkende tråd ud,
arbejder min krop ihærdigt på at hjælpe mig med lige netop det.
Da jeg banker tankefeltterapi igen, sætter jeg sætninger på a la: Selvom jeg vil af med den her bøjle…. og på ganske få runder går smerten fra 10 til 2.
I det her tilfælde må der naturligvis også det, vi kalder en praktisk løsning til, nemlig at få klippet det
overskydende tråd af.

Mandlerne i højre side handler om ikke at være i stand til at sluge en sag eller der er noget/nogen man
gerne vil have.
I det her tilfælde handler det for mig klart om, jeg gerne vil have mad (fast føde), da jeg har svært ved at
blive mæt af flydende kost.
Selvom jeg ved hvad symptomerne handler om her og nu, kan det sagtens være en trigger på en tidligere
oplevet begivenhed (det vil faktisk med meget stor sandsynlighed være det), som jeg kunne have glæde af at traumeforløse og dermed også undgå/mindske symptomer i regenerationsfasen (når kroppen skifter fase
fra stress og begynder at heale sig selv)

VIGTIGT: Vi er alle forskellige – mærk derfor altid efter hvad der resonerer med dig.

ANSVAR:
Arbejdet med forståelsen af dit symptom ud fra denne model, og eventuel psykoterapeutisk-
/traumebehandling af det, er IKKE et alternativ til at søge læge.
Tag ansvar for dit eget helbred, og søg læge hvis du er i tvivl om et symptom, eller oplever forringelse af dit helbred.