TRANSBIOLOGISK TRAUMETERAPI (TBT)

Avanceret traumeterapi
VI HEALER MED HJERTET – IKKE MED HOVEDET
Transbiologisk Traumeterapi er avanceret traumehealing, som tager sit udgangspunkt i PeakStates-
modellen, som er udviklet af den canadiske psykolog Grant McFetridge.
Iflg. denne model har de fleste traumer deres oprindelse før fødslen, og er resultatet af biologiske skader.
Når vi senere i livet aktiveres i traumerne, ved at vi oplever noget, der minder kroppen om den tidligere begivenhed, som har været Uventet, Dramatisk, Isolerende og vi havde Nul strategi (forkortet ”UDIN”), opstår forskellige former for fysisk og psykisk ubehag.

DET FROSNE ØJEBLIK
I traumeøjeblikket, som er et split sekund, har vi ofte oplevet at være dissocieret fra vores krop.
Vores stressrespons: Frys, kæmp, flygt har været aktiveret.
Kroppen lagrer alle indtryk i traumeøjeblikket: Hvad du så, hørte, mærkede kinestetisk, lugtede, smagte, og havde af selvsnak.
Naturligvis med det formål at advare dig næste gang, du oplever noget, der for kroppen minder om det oprindelige traumeøjeblik (UDIN) og dermed sikre din overlevelse.
Derfor oplever vi ofte at blive aktiveret (trigget) i traumer i situationer, der intet har med det oprindelige traumeøjeblik at gøre.
TBT dækker over mange forskellige healingsteknikker (ca. 30), som anvendes alt efter hvilken, der passer til din udfordring.

FYSISK FØLTE SYMPTOMER
Vi arbejder med de såkaldt fysisk følte symptomer i TBT, dvs. hvordan du oplever det i din krop. Det kunne f.eks. føles som et ydre eller indre pres, et hul, en kugle, fast eller hul mv. Din beskrivelse af hvordan symptomet føles i din krop er retningsgivende for hvilken af teknikkerne, der bruges.

VIRKER PÅ CELLEPLAN.
Denne form for traumeterapi går endnu dybere i vores underbevidsthed og celler end tankefeltterapi & EFT.

EKSEMPEL
Et eksempel på et før fødsel traume kunne f.eks. være et generationstraume.
Vore forfædres traumer ligger også i vores cellehukommelse.
Disse er bl.a. kendetegnet ved, du oplever det som dit eget, og har haft det altid.

HVAD KAN TRAUMETERAPI GØRE FOR DIG ?

Dine traumer kan påvirke dit selvbillede og din evne til at selvregulere.
F.eks. som kernetraumer, der definerer din sandhed/overbevisninger om dig selv.
Derfor ligger der i healingen af dine traumer også muligheden for at finde ind i dit ”autentiske selv”, få
healet fysisk og psykisk ubehag og få dine resurser og friheden tilbage.

Enkelte kan finde teknikkerne svære/abstrakte at arbejde med.
TBT er ikke en erstatning for at søge lægehjælp.